Gotické kostoly

Malé Teriakovce (48° 26' 22" N, 19° 58' 27" E)

Malé Teriakovce    (48° 26' 22" N, 19° 58' 27" E)
Je to kostol Evanjelickej cirkvi. Vznikol v prvej polovici 15. storočia. Tento jednoloďový gotický kostolík so západnou vežou a pristavanou západnou vežou získal opaćnú orientáciu keď sa svätyňa a oltár presunuli z východnej strany na západnú. Posledná prestavba prebehla v 2006 - 2008. Počas nej...

Rimavská Baňa (48° 30' 37" N, 19° 56' 25" E)

Rimavská Baňa    (48° 30' 37" N, 19° 56' 25" E)
Od 17. storoćia po dnes je kostolom evanjelickej cirkvi. Bol postavený koncom 13. storočia v opevnenom areáli. Je to románsko-gotický kostolík s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Východná veža bola pristavaná.V roku 1783 bol maľovaný kazetový strop v lodi. V tomto roku taktiež...

Kyjatice (48° 31' 49" N, 20° 0' 39" E)

Kyjatice    (48° 31' 49" N, 20° 0' 39" E)
Kostolík sa nachádza vo vyvýšenej polohe na okraji obce. Bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Pôvodne to bol opevnený románsko-gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, a severnou sakristiou. Východná veža bola pristavaná. Freskovú výzdobu dostal na prelome 14. a 15....

Rimavské Brezovo (48° 32' 23" N, 19° 57' 49" E)

Rimavské Brezovo   (48° 32' 23" N, 19° 57' 49" E)
        Kostol bol postavený v 3. tretine 13. storočia až v 1. polovici 14. storočia. Spočiatku to bol kostol Narodenia Panny Márie. Pôvodne bol románsko- gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou pristavanou vežou a severnou sakristiou. Neskôr...