Rimavské Brezovo (48° 32' 23" N, 19° 57' 49" E)

Rimavské Brezovo   (48° 32' 23" N, 19° 57' 49" E)

        Kostol bol postavený v 3. tretine 13. storočia až v 1. polovici 14. storočia. Spočiatku to bol kostol Narodenia Panny Márie. Pôvodne bol románsko- gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou pristavanou vežou a severnou sakristiou. Neskôr pristavili južnú loď. Interiér kostolíka je ozdobený kvalitnými freskami. Počas reformácie kostolík prevzali evanjelici. V roku 1893 bola posledná renovácia, ktorá dala kostolu dnešnú podobu.