Informácie o nás

Táto stránka bola vytvorená ako súčasť národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva projektu DIGIŠKOLA s názvom  Máme radi Slovensko  žiakmi druhého ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci. 

www.digiskola.sk/

www.egt.sk