Kyjatice (48° 31' 49" N, 20° 0' 39" E)

Kyjatice    (48° 31' 49" N, 20° 0' 39" E)

Kostolík sa nachádza vo vyvýšenej polohe na okraji obce. Bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Pôvodne to bol opevnený románsko-gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, a severnou sakristiou. Východná veža bola pristavaná. Freskovú výzdobu dostal na prelome 14. a 15. storočia. V 15. storočí bola taktiež nanovo vymurovaná valená klenba presbytéria a k severnej strane pristavili sakristiu. Počas reformácie v 17. storočí tento kostol využívali evanjelici, avšak už v roku 1688 sa spomína ako katolícky (z tohto obdobia pochádza aj oltár a kazateľnica). V roku 1894 boli objavené nástenné maľby, ktoré však boli následne opäť zamaľované. Neskôr v 80-tych rokoch 20. storočia sa tu realizoval reštaurátorský prieskum a odkrývanie malieb. Hodnotnou vecou je jednoduchá kamenná krstiteľnica z 13. storočia. V presbytériu sa nachádzajú maľby apoštolov, svätíc, mnohých prorokov a múdrych a nemúdrych panien.