Rimavská Baňa (48° 30' 37" N, 19° 56' 25" E)

Rimavská Baňa    (48° 30' 37" N, 19° 56' 25" E)

Od 17. storoćia po dnes je kostolom evanjelickej cirkvi. Bol postavený koncom 13. storočia v opevnenom areáli. Je to románsko-gotický kostolík s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. Východná veža bola pristavaná.V roku 1783 bol maľovaný kazetový strop v lodi. V tomto roku taktiež pristavili z východnej strany zvonicu. Dnešnú podobu mu dala prestavba v roku 1906. V presbytériu sa nachádzajú výjavy z Posledného súdu. Nachádzajú sa tu aj pomerne zachovalé fresky a monumentálne maľby zobrazujúce Pannu Máriu Ochrankyňu, sv. archanjela Michala a Krištofa.